Начало Лична помощ

Лична помощ

Модел на национална политика за лична помощ

Е-поща Печат PDF
PA in BG

Това е механизъм за подкрепа и овластяване на хора с тежки увреждания и телесна зависимост, които зависят от помощта на друг човек за извършване на дейности, свързани с всекидневното им обслужване, със социалната им интеграция и активното им включване в социалния живот, със свободното време.

Механизмът на личната помощ /ЛП/ дава възможност на индивидуалния ползвател да упражнява максимален контрол върху това как са организирани услугите му, т.е. може да организира услуги, съобразно собствените си индивидуални нужди, способности, житейски обстоятелства, предпочитания и стремежи. Най-общо казано, личната помощ предполага, че именно индивидуалният ползвател решава:

• кой да работи;
• какви задачи да изпълнява;
• по кое време;
• къде и;
• как.


Така индивидуалният ползвател има възможност да „купува” услуги от различни доставчици на услуги или да наема асистенти, да ги обучава, да прави графика за тяхната работа, да супервизира, а, когато е необходимо и да уволнява своите асистенти. Казано накратко, личната помощ означава, че ползвателят е мениджър.


1) Ползвател в този контекст означава човек с увреждане, който управлява своите асистенти.


Прието е, че деца и ползватели с обучителни или психиатрични проблеми, ако имат нужда от подкрепа от трети лица, могат да изпълняват тези функции вместо тях.


За да са в състояние да управляват ЛП, хората с увреждания се нуждаят от обучение и подкрепа.

Целият текст можете да свалите от тук.

Последна промяна ( Неделя, 20 Юни 2010г. 12:43ч. )
 

Среща с председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева

Е-поща Печат PDF

parliament_1

На 5 ноември пет неправителствени организации на хора с увреждания и техните активни симпатизанти ще извървят маршрута от езерото „Ариана” в Борисовата градина до сградата на българския парламент, за да връчат проектозакон за лична помощ. Началото на похода до парламента е предвидено за 12 часа. В 14.15 председателите на петте организации: Фондация „Достоен живот” – Бургас, сдружение „Ти избираш” – Стара Загора, сдружение „Достоен живот” – Видин, сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” – Казанлък и Център за независим живот – София, ще бъдат приети от председателя  на Народното събрание г-жа Цецка Цачева. Предвидено е на срещата да присъстват народни представители от парламентарната комисия по труда и социалната политика. Целта на срещата е внасянето на проектозакон за лична помощ в парламента и представянето му пред народните представители.

Последна промяна ( Неделя, 08 Ноември 2009г. 14:49ч. )
 

Среща на неправителствени организации

Е-поща Печат PDF

На 22 октомври се проведе среща между представители на пет неправителствени организации, работещи в сферата на човешките права на хората с увреждания: фондация „Достоен живот” – Бургас, сдружение „Достоен живот” – Видин, СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания”- Казанлък, сдружение „Център за независим живот” – София, сдружение „Ти избираш” – Стара Загора и национално представени организации на хора с увреждания, сред които Национална асоциация на сляпо-глухите в България, Център за психологични изследвания, Съюз на глухите в България. Основните теми, обсъдени на срещата бяха:

  1. промяна в законодателството, свързано със сферата на уврежданията;
  2. европейският дебат и европейските политики, исканията на хората с увреждания от 21 европейски срани пред евродепутатите в Страсбург;
  3. личната помощ като основно човешко право на хората с увреждания.

Акцент бе поставен върху изготвения от петте НПО-та проектозакон за лична помощ. Представянето на основните принципи на закона беше съпроводено с коментари, дебати и въпроси. Представителите на трите национално представени организации заявиха принципната си подкрепа с идеите и духа на закона.

Повече снимки от срещата можете да намерите в раздел Галерия на сайта.

Последна промяна ( Четвъртък, 29 Октомври 2009г. 18:10ч. )
 

Проектозакон за личната помощ

Е-поща Печат PDF
Центърът за независим живот работи по проектозакон за личната помощ.

Какво е лична помощ?

Това е качествено нова услуга, радикално нов, различен механизъм за овластяване и самоопределяне на хората с увреждания, който няма еквивалент в предлаганите досега услуги в страната. Той е важен и необходим инструмент за постигане на равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания в обществения живот.

Какво е направено?

….Социалната политика рядко се прави от хора, които пряко зависят от нея. Поради тази причина съществуващите нормативни текстове, социални програми и практики са изпълнени предимно с мерки и услуги, които подкрепят повече зависимостта, отколкото независимия живот на хората с увреждания.

Какво се прави?

За първи път в България инициативни хора с трайни физически увреждания – самите те потенциални ползватели на лична помощ, започват активни целенасочени действия за постигане на законодателни нововъведения, чрез приемане на изработен от тях самите проектозакон за лична помощ с професионалното и експертно сътрудничество на група от юристи. Фокусът на този политически документ е да се създаде правна и финансова рамка, която да гарантира правото на лична помощ на хора с увреждания, които искат да управляват сами живота си и да имат контрол върху помощта, която им се осигурява от държавата.

Защо закон?

Законът ще развие и утвърди принципите на независимия живот.
Законът ще даде право на хората с увреждания да контролират живота си, да имат достъп до работни места, образователни институции, до места за отдих;
Законът ще защити статута на хората с увреждания като пълноправни граждани на страната;
Законът ще регламентира отношенията между ползвател, асистент и държава;
Законът е политически акт. Политическата воля е законовото средство, чрез което в рамките на демократичното общество могат да се защитават интересите на различните групи в това общество.
Законът ще превърне хората с увреждания от пасивни консуматори на обществени средства в активни данъкоплатци.
Законът ще се впише в практиките на Европейския съюз. Приемането му ще покаже, че страната ни създава условия за развитие на хората с увреждания.

Кой стои зад проектозакона?

Представители на граждански организации, които от години работят за промяна на нагласите към хората с увреждания чрез активни застъпнически действия в подкрепа на техните човешки права и достоен живот: Център за независим живот – София, фондация „Достоен живот” – Бургас, сдружение „Ти избираш” – Стара Загора, сдружение „Достоен живот” – Видин и сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” – Казанлък.
Последна промяна ( Събота, 15 Август 2009г. 14:49ч. )
 
Страница 1 от 2