Начало Кампания Поход на свободата Страсбург – Поход на свободата 2009

Страсбург – Поход на свободата 2009

Е-поща Печат PDF

25 българи участваха в четвъртото издание на „Похода на свободата – Страсбург 2009”


Лиза Бочева, По материали на Център за независим живот – София


Това е четвъртото издание на „Похода на свободата - Страсбург”, чиято история започва през 2003 г. Провежда се на всеки две години. Походът на свободата е част от общата стратегия на Европейската мрежа за независим живот за овластяване на хората с увреждания в Европа. Независимият живот е философия и движение на хората с увреждания, които са активни и работят, за да се наложат в европейските общества принципите на самоопределение, равни възможности и уважение към личността по отношение на всички граждани. Независимият живот за хората с увреждания изисква наличие на точно толкова избор и контрол в ежедневието ни, колкото имат всички останали граждани, нашите братя и сестри, съседи и приятели без увреждания. Останалите ни искания са насочени към истинските неща в живота: да живеем заедно със семействата си, да се учим в избраното от нас училище, да се возим на автобус, да работим онова, за което сме учили и което ни удовлетворява. Този форум дава възможност на хората с увреждания от различни европейски страни да се срещнат помежду си, да общуват с представители на важни институции от Европейския съюз, с евродепутати. Той дава възможност на онези, които вземат важни политически решения да се срещнат с хора с увреждания от цяла Европа и да се запознаят с потребностите им през призмата на независимия живот. Деинституционализация, лична помощ, финансиране на независимия живот по линия на международното развитие и ратификация на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, са част от исканията на Европейската мрежа за независим живот. 25 българи участваха в четвъртото издание на „Похода на свободата – Страсбург 2009”. Целта ни бе като граждани на ЕС да поставим въпросите, които ни вълнуват на едно по-високо, общоевропейско ниво, като в същото време те станат част от дневния ред на политиците.

От 14 до 17 септември Европейската мрежа за независим живот и Центъра за независим живот „Кармайкъл Хауз” в Дъблин организираха конференции и семинари, в които акцентът беше поставен върху правата на хората с увреждания. Организаторите се надяват, че посланията на хората с увреждания от Европа ще стигнат до новите депутати в Европейския парламент. Президентът на Европейската мрежа, Бенте Скансгард е категорична, че „хората с увреждания трябва да имат същите граждански права и възможности за житейски избор, каквито и хората без увреждания. Ако националните държави, ако отделните общества не са в състояние да гарантират независимия живот на хората с увреждани, то ролята на Европейския парламент е да ги принуди.” Бащата на „Похода на свободата” Мартин Нотън също звучи безапелационно: „Социалните заведения не са решение за нас! Хората с увреждания не трябва да бъдат поставяни в тях!”

В периода от 14 до 17 септември 2009 се проведоха редица срещи и семинари с основна тема: "Личната помощ като законно човешко право". Имаше и по-малки тематични срещи, основните теми на които бяха: "Независимият живот като човешко право" с водещ Хорст Фрее - юрист, правозащитник, инициатор на личната помощ в Германия, понастоящем съдия; "Независим живот с лична помощ", водена от Адолф Рацка - гуруто на движението за Независим живот с огромен опит, автор на множество важни изследвания в областта; "Правото на независим живот в общността" с водещ Джон Еванс, лидер в сферата на уврежданията от Великобритания, също с много опит в застъпничеството за независим живот, лична помощ и осигуряване на равни възможности.

Българската група, която участва за втори път в тази европейска инициатива, под егидата на Център за независим живот – София и с финансовата подкрепа на Европейската комисия и кооператива УЛОБА в Норвегия, се срещна на 15 септември с родните евродепутати в Европейския парламент. Българските участници са 25 на брой, но асистентите на хората с увреждания в групата, за разлика от тези на европейските им колеги, са преобладаващо роднини. Затова на срещата основно се акцентира върху личната помощ като законно човешко право на хората с увреждания и възможностите за ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В срещата участваха българските евродепутати: Илияна Иванова, Владимир Уручев, Мария Неделчева, Андрей Ковачев, Антония Първанова, Станимир Илчев, Евгени Кирилов, Илияна Йотова, Кристиан Вигенин, Владко Панайотов, Филиз Хакъева Хюсменова и Надежда Михайлова.

Настояхме пред тях за съдействие пред българските законодатели за приемане на Закон за личната помощ като голяма крачка напред в посока на човешките права на хората с увреждания в България.

На 16 септември 570 човека с увреждания, заедно с асистентите си от над 21 страни протестираха, изминавайки около два километра по улиците на Страсбург в инвалидните си колички, с канадки и бастуни, за да стигнат до Европейския парламент. Българската група водеше шествието с актуални лозунги и скандирания, които подемаше и скандираше цялото множество: „What we want? - Personal assistance! When we want it? – NOW!” (Какво искаме – Лична помощ! Кога го искаме – СЕГА); „What we want? – Article 19! When we want it? – NOW!” (Какво искаме – Член 19! Кога го искаме – СЕГА”); „Article 19 - ratifying now!” (Член 19 – ратификация сега!) и „NOTHING ABOUT US WITHOUT US!” (НИЩО ЗА НАС БЕЗ НАС!). По-късно се състоя среща с Йежи Бузек, председател на Европейския парламент, на която му бяха предадени исканията на протестиращите от страна на Европейската мрежа за независим живот:

1. Ние, хората с увреждания от Европейската мрежа за независим живот, призоваваме Европейската общност да гарантира, че независимият живот ще има ключова роля в политиките на Европейския съюз, както е заявено в Стратегията на ЕС по уврежданията, в Плана за действие по уврежданията и в чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и във Факултативния протокол към нея.

2. Настояваме Европейската общност да засили подкрепата си за широко прилагане на услуги в общността, за да се постигне пълна деинституционализация на хората с увреждания в цяла Европа.

3. Призоваваме за по-енергично и ускорено въвеждане на личната помощ като основно човешко право на хората с увреждания и гаранция за възможността им да водят независим живот.

4. Настояваме правото на свободно придвижване също да бъде гарантирано като се въведе и трансгранична приложимост на личната помощ.

5. Настояваме също така 5% от европейското финансиране на инициативи за международно развитие да бъде насочено към програми за независим живот в развиващите се страни.

6. Призоваваме Европейската общност да ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, да подпише и ратифицира Факултативния протокол към нея, така че всички разпоредби в тях да станат част от политиките и регулациите на Европейския съюз. В тази връзка е неизбежно и оказването на натиск върху институциите и представителите на страните-членки да транспонират максимално бързо разпоредбите на Конвенцията в националните си закони.

7. Настояваме да бъде приета специална директива по уврежданията, с която да се защитят правата и придобивките на хората с увреждания навсякъде в Европа.

8. Ние, хората с увреждания и нашите организации трябва да бъдем въвлечени във всички етапи от вземането на политически решения – планиране, изпълнение и оценка.

НИЩО ЗА НАС БЕЗ НАС!

Последна промяна ( Сряда, 14 Октомври 2009г. 10:10ч. )