Начало Кампания Поход на свободата Искания на Похода на свободата 2009

Искания на Европейската мрежа за независим живот

Е-поща Печат PDF

Поход на свободата – Страсбург

1.  Ние, хората с увреждания от Европейската мрежа за независим живот, призоваваме Европейската общност да гарантира, че независимият живот ще има ключова роля в политиките на Европейския съюз, както е заявено в Стратегията на ЕС по уврежданията, в Плана за действие по уврежданията и в чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и във Факултативния протокол към нея.


2. Настояваме Европейската общност да засили подкрепата си за широко прилагане на услуги в общността, за да се постигне пълна деинституционализация на хората с увреждания в цяла Европа.


3.  Призоваваме за по-енергично и ускорено въвеждане на личната помощ като основно човешко право на хората с увреждания и гаранция за възможността им да водят независим живот.


4. Настояваме правото на свободно придвижване също да бъде гарантирано като се въведе и трансгранична приложимост на личната помощ.


5. Настояваме също така 5% от европейското финансиране на инициативи за международно развитие да бъде насочено към програми за независим живот в развиващите се страни.

6. Призоваваме Европейската общност да ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, да подпише и ратифицира Факултативния протокол към нея, така че всички разпоредби в тях да станат част от политиките и регулациите на Европейския съюз. В тази връзка е неизбежно и оказването на натиск върху институциите и представителите на страните-членки да транспонират максимално бързо разпоредбите на Конвенцията в националните си закони.


7. Настояваме да бъде приета специална директива по уврежданията, с която да се защитят правата и придобивките на хората с увреждания навсякъде в Европа.


8. Ние, хората с увреждания и нашите организации трябва да бъдем въвлечени във всички етапи от вземането на политически решения – планиране, изпълнение и оценка.


НИЩО ЗА НАС БЕЗ НАС!